Päivityksiä seuratoiminnan ohjeistuksiin 16.10.2020

16.10.2020

Koronaepidemia on osassa Suomea siirtynyt kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Uusimaa on kiihtymisvaiheessa ja seuratoiminnassamme olemme päivittäneet ohjeistuksiamme Helsingin kaupungin ohjeistusten perusteella. Suurin muutos on kasvomaskisuositus kaikille yli 15-vuotiaille voimistelijoille ja valmentajille. Seuraamme edelleen tilanteen kehittymistä ja teemme muutoksia tarvittaessa. Alla Helsingin kaupungin ohjeistukset, jotka on päivitetty Voimistelujaoston ohjeistuksiin.

  • Toimintaan ei osallistuta, jos ilmenee lieviäkin oireita. Näin tulisi toimia silloinkin, kun kyseessä on tärkeä esiintyminen tai kilpailu.
  • Yli 15-vuotiaille suositellaan vahvasti kasvomaskia sisätiloissa aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi urheilutilanteissa maskin käyttäminen on usein mahdotonta, mutta maskia tulisi käyttää esimerkiksi saavuttaessa, vaatteita vaihdettaessa tai odotettaessa omaa vuoroa.
  • Salissa ovat harjoitusten aikana ainoastaan voimistelijat ja valmentajat.
  • Kaikki osallistujat pesevät kätensä saapuessaan sisätilaan. Tämän lisäksi käsidesiä on tarjolla aina. Molemmista muistutetaan säännöllisesti. Käsidesiä on tarjolla kaikissa saleissa ja yleisissä tiloissa.
  • Välineet desinfioidaan aina toiminnan aluksi ja lopuksi.
  • Turvavälit pidetään kaikissa tilanteissa.
  • Ryhmien sekoittumista vältetään ja lukujärjestykseen tehdään muutoksia, jotta turvavälit ryhmien välillä pystytään säilyttämään.

Valtioneuvosto julkisti suositukset kiihtymis- ja leviämisvaiheissa oleville alueille 15.10.2020. Tartuntalain mukaan aluehallintaviranomaisilla (avit) on päätösvalta vallitsevassa tilanteessa. Tämän takia Voimistelujaosto seuraa aluehallintoviranomaisten mahdollisia tulevia päätöksiä sekä Voimisteluliiton ja Olympiakomitean tekemiä ohjeistuksia niiden pohjalta ja päivittää ohjeistuksiaan niiden mukaisesti. Tässä linkki Voimisteluliiton viimeisimpiin ohjeistuksiin. Tästä linkistä vuorostaan pääsee Olympiakomitean koko seurakenttää koskeviin ohjeisiin.

Epidemiastatus kehittyy päivittäin ja jokainen meistä voi omilla toimillaan vaikuttaa vallitsevaan tilanteeseen. Toivomme, että pystymme voimistelemaan yhdessä ainakin rajoitetusti kun osoitamme hyvissä ajoin vastuullisuutta ja teemme tilanteen vaatimia muutoksia heti.  

Kuva: Petri Vilhunen