Maksut

Valmennusjoukkueissa voimistelevien harrastuksen kulut eritellään kausimaksuun ja toimintamaksuun.

Kausimaksu

Valmennusjoukkueiden harjoittelumaksu kerätään kausimaksuna. Kausimaksu kattaa:

 • Lajivalmennuksen: valmennus ja suunnittelutyö, valmentajien palkka- ja lakisääteiset sosiaalikulut sekä koreografiapalkkio kunkin ikäluokan ja sarjatason mukaisesti
 • Salivuokrat
 • Osuuden kilpatoiminnan kustannuksista: mm. valmentajien ja tuomareiden koulutus, valmentaja- ja tuomarilisenssit
 • Kotimaan kilpailuihin osallistuvien tuomareiden ja Arvien kulut: tuomareiden matka- ja majoituskulut sekä päivärahat

Kausimaksu on kausikohtainen kattaen kyseisen kauden kulut. 

Toimintamaksu

Kausimaksun lisäksi joukkueiden voimistelijat maksavat toimintamaksua. Toimintamaksu tarkoittaa kausimaksun ulkopuolisia kuluja, jotka joukkueen joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja valmentaja suunnittelevat kauden alussa. Kaikki joukkueen osallistujat sitoutuvat yhdessä sovittuihin kuluihin. Toimintamaksulla katetaan esimerkiksi:

 • Kilpailukulut: kilpailujen osallistumismaksut, matkat, ruoat, yöpymiset sekä valmentajien kustannukset kuten joukkueen kolmannen valmentajan päivärahat
 • Kotisalileirit: hinta muodostuu palkkakuluista ja salivuokrista
 • Urheiluopistoleirit: hinta määräytyy leiripaikkakunnan ja leirin pituuden mukaan, noin 100–150€/hlö/vrk. Summa muodostuu voimistelijoiden ja valmentajien matka-, yöpymis- ja ruokailukuluista.
 • Suomen Voimisteluliiton valmennus- ja rinkileirit: hinta määräytyy Suomen Voimisteluliiton veloituksen mukaan. Leirit pidetään urheiluopistoilla.
 • Kilpailupuku koristeineen
 • Vierailevien tuomareiden kulut
 • Lihastasapainokartoitus (valmentajien päätöksestä)
 •  Balettiopetus: jaosto on tehnyt sopimuksen baletin tarjoamisesta oheisharjoituksena normaalien treenien lisäksi. Balettiopetuksen tarve harkitaan joukkuekohtaisesti ja näin ollen baletti ei kuulu osaksi kausimaksua. Balettitunnit laskutetaan joukkueilta erikseen toteuman mukaisesti ko. balettiopettajan kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja noudattaen sekä salivuokrat salituen osuus huomioituna.
 • Hankinnat (muut joukkueen yhteiset): mm. hiuskoristeet, meikit, välineet

Tukea voimistelumaksuihin

Voimistelujaoston voimistelijat voivat hakea tukea kausimaksuihin eri tahoilta. Tukea myöntävät säätiöt ja yhdistykset on lueteltu kohdassa Tukea voimistelumaksuihin.

Kuva: Tiia-Tuulia Järvinen