Tiimit

Voimistelujaostossa uskotaan tiimityöskentelyn voimaan. Aktiiviset seuratoimijat muodostavat tiimejä, jotka ovat vastuussa niille määritellyistä tehtävistä. Tiimit tekevät pääosin itsenäistä työtä. Tiimeihin ovat tervetulleita kaikki seuran toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Tiimeissä pääsee osaksi seuratoimintaa ja hyödyntämään omaa erikoisosaamista tai kontakteja pienemmällä panostuksella kuin esimerkiksi johtokuntatyöskentelyssä.

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimin vastuulla on erilaisten kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen. Tiimissä tarvitaan sekä ideanikkareita että tapahtumien sykkeestä nauttivia talkoomyyriä. Tiimi käyttää työkalunaan Google Drive -palvelua, johon kerätään kaikki tapahtumien järjestämiseen liittyvät tiedostot. Tiimiä johtaa toiminnanjohtaja.

Viestintätiimi

Viestintätiimissä toimii viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta kiinnostuneita seuratoimijoita. Viestintä perustuu viestintä- ja markkinointisuunnitelmaan. Tiimissä tarvitaan viestinnän osaajia, jotka pystyvät tuottamaan materiaalia jaoston somekanaviin tai muihin medioihin esimerkiksi mainoksiin. Tiimiä johtaa toiminnanjohtaja.

Kilpailutiimi

Kilpailutiimi keskittyy nimensä mukaisesti kilpailutoiminnan ja kilpailevien joukkueiden toiminnan organisointiin. Tiimi järjestää kauden aikana kilpajoukkueiden kisakatselmukset eli kisakenraalit, joukkueiden avoimet harjoitukset, tuomari- ja tehopäivät sekä auttaa valmennustiimien ongelmatilanteissa. Kilpailutiimiä johtaa valmennuspäällikkö.

Kuva: Tiia-Tuulia Järvinen