Vastuullisuusohjelma

Me Tapanilan Erän Voimistelujaostossa olemme sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan. 

Vastuullisuus merkitsee meille ensisijaisesti turvallisuutta, kestävää kehitystä ja urheilijalähtöistä valmennusta. Meille jokainen jaostossa työskentelevä, harjoitteleva ja kilpaileva on arvokas sellaisena kuin on. Monimuotoisuus on rikkaus ja voimavara. 

Vastuullisuustyö on jatkuva prosessi, jossa opimme ja kehitymme koko ajan lisää. Uskomme siihen, että pienilläkin teoilla on merkitys ja kannustamme koko yhteisöämme osallistumaan vastuulliseen ja kaikkia huomioivan toimintaan ja sen kehittämiseen.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Hyvä hallinto

Vastuullisuustyötä tehdään jaostossa kaikkien toimijoiden toimesta ja työtä johtaa jaoston johtokunta. Vastuullisuusasioita käydään säännöllisesti läpi, jotta voidaan varmistaa, että seuran kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja jotta vastuullisuus näkyy pysyvänä osana seuran arkea. 

Turvallinen toimintaympäristö

Harjoitusten turvallisuus koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

  • fyysinen turvallisuus
  • sosiaalinen turvallisuus
  • psyykkinen turvallisuus

Valmentajan tavoite on varmistaa turvallisuus kaikilla osa-alueilla. 

Fyysinen turvallisuus tarkoittaa, että harjoituksissa ei tapahdu tapaturmia tai haavereita. Käytettävät telineet ja välineet eivät ole rikkinäisiä, tehtävät harjoitteet ovat ikä- ja taitotasolle sopivia, lämmittely tukee harjoituksen sisältöä, mahdollisissa törmäys/kaatumis tms. tilanteissa valmentaja osaa antaa ensiapua, valmentajilla on lasten huoltajien yhteystiedot sekä tiedot perussairauksista, jotka voivat vaikuttaa harjoitteluun (epilepsia, diabetes, astma).

Sosiaalinen turvallisuus käsittää harjoituksen sosiaaliset suhteet. Lapsen suhde valmentajaan perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Harjoituksissa jokainen lapsi tuntee olevansa osa ryhmää. Pari- ja pienryhmätyöskentelyssä toimitaan vaihtelevissa kokoonpanoissa eikä ketään jätetä yksin. Lapsia ei aseteta paremmuusjärjestykseen heidän persoonansa tai ominaisuuksiensa perusteella. 

Psyykkinen turvallisuus tarkoittaa, että lapsi tulee hyvillä mielin harjoituksiin. Hän tietää, että häntä arvostetaan. Hän saa kokea onnistumisia ja kehittyä omalla tasollaan. Palaute annetaan rakentavasti ja aina oikeaan suoritustekniikkaan ja tavoiteltuun liikesuoritukseen suunnaten. Valmentaja on läsnä harjoituksissa. Harjoituksissa ei huudeta tai puhuta ironisesti tai alentavasti. 

Kaikki valmentajamme ovat suorittaneet vastuullisen valmentajan verkkokurssin vuoden 2022 aikana. Tuomarimme suorittavan vastuullisen tuomarin verkkokurssin vuoden 2023 aikana. Tarkistamme myös rikosrekisteriotteet lasten ja nuorten kanssa toimivilta ohjaajilta ja valmentajilta.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus liikunnan iloon. Tapanilan Erän Voimistelujaosto huomioi voimistelun harrastamisen eri tasot ja mahdollisuudet seuran harrastetarjonnassa. Toimintamme lähtökohta on se, että seurassamme jokainen pääsee mukaan ja kokee onnistumisen elämyksiä. 

Voimistelujaosto mahdollistaa eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien lasten ja nuorten harrastamisen ja tarjoaa mahdollisuuden olla mukana seuran toiminnassa taaperosta aikuisuuteen saakka: ryhmiä ja harrastusmahdollisuuksia on tarjolla perhepeuhuista lasten valmennusryhmiin ja nuorten
kilpajoukkueista aikuisten harraste- ja kilparyhmiin. Tarjoamme harrastusmahdollisuuksia niin matalan kynnyksen toimintana kuin tavoitteellisesti harjoittelevillekin. Meillä kaikki kokevat kuuluvansa yhteisöön ja tuntevat itsensä tervetulleeksi.

Ympäristö ja ilmasto

Tapanilan Erän tavoitteena on olla tulevaisuuden seura ja vaikuttaa kestävästi omalla alueellaan.  Olemme lähiseura. Suosittelemme harrastajia kulkemaan jalan ja pyöräillen tai suosimme kimppakyytejä. Kierrätämme aktiivisesti voimisteluvaatteita ja -tarvikkeita. Voimistelujaosto on vastuullinen tapahtumajärjestäjä ja huolehtii tapahtumien ympäristövaikutuksista.

Antidoping

Reilu peli ja puhdas urheilu on jokaisen etu. Voimistelutoiminta on tärkeää pitää dopingista vapaana ja siksi jokaisen urheilijan tulee tietää mitkä aineet ja menetelmät ovat urheilussa kiellettyjä. Vastuu puhtaasta urheilusta on aina urheilijalla itsellään. 

Voimisteluliiton antidoping-ohjelmassa käydään läpi mitä doping on, kuinka sitä testataan ja mitä urheilijan täytyy tietää omasta vastuustaan puhtaan urheilun puolesta.

Yhteyshenkilö: jaoston puheenjohtaja Lauri Järvinen
lsjarvin(a)hotmail.fi / 0413633516