Tukea voimistelumaksuihin

Voimistelujaoston harrastajilla on mahdollisuuksia hakea tukea voimistelumaksuihin erilaisista rahastoista. Alla on eritelty erilaiset tuen muodot.

Voimistelujaoston oma tukirahasto

Tapanilan Erän Voimistelujaosto perusti joulukuussa 2022 stipendirahaston, joka jakaa stipendejä vähävaraisille voimistelijoille. Voimistelujaoston sponsorituloista perimä osuus käytetään lyhentämättömänä jaettavaan harrastustukeen. Mahdollisista muista varainkeruumuodoista tiedotetaan erikseen.

Hakuaika kaksi kertaa vuodessa, heinä-elokuussa syyskaudeksi ja joulu-
tammikuussa kevätkaudeksi. Myönnetty tuki kohdennetaan suoraan voimistelijan
kausimaksuihin, eikä sitä makseta suoraan voimistelijalle. Ensimmäinen haku toteutetaan kesällä 2023. Tukea haetaan erillisellä lomakkeella.

Kipinärahasto

Tapanilan Urheilusäätiö jakaa vuosittain avustusta vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaan, jotka toteutuvat Tapanilan Urheilukeskuksen, Helsingin Mailapelikeskuksen ja Tapulin Liikuntakeskuksen tiloissa. Säätiö haluaa olla tukemassa ja auttamassa lasten tasa-arvoisia harrastusmahdollisuuksia ja näin olla mahdollistamassa lasten tasapainoista kehitystä liikunnan avulla. 

Hakuaika on 15.6.-31.7. Päätökset tuesta tekee Tapanilan Urheilutalosäätiön hallitus. Haku nettilomakkeella.

Tapanilan Erä ry:n stipendit

Monilajiseura Tapanilan Erä ry jakaa vuosittain stipendejä ansioituneille urheilijoille. 

Leo Jokelan muistorahasto

Leo Jokelan juhlarahastosta jaetaan apurahoja urheilutoimintaan. Apurahan saajia voi olla yksityiset henkilöt ja jaostot Tapanilan Erän jäsenistöstä. Apurahoja voidaan jakaa yleisapurahoina, urheilutoiminnan eri osa-alueiden kohdeapurahoina sekä opiskeluapurahoina. Juhlarahastosta voidaan myöntää myös taloudellista tukea kausi/kk- maksuihin.

Kriteerit: hakemuksissa tulee olla haetun kohteen kokonaiskustannukset, selkeä kuvaus liikunnallisesta aktiivisuudesta, perheiden kohdalla taloudellisen tilanteen taustatiedot (esim. työttömyys).

Antti Halisen taistelijastipendi 50€

Stipendi jaetaan nuorelle urheilijalle, joka on kyennyt hyviin saavutuksiin, kyennyt murtamaan rajansa kilpailutilanteessa sekä osoittanut harrastuksessaan voimakasta kehitystä. Edellä mainitut kriteerit on lueteltu tärkeysjärjestyksessä. Stipendi on Tapanilan Erä ry:n lahjakkaalle urheilijalle (alle  18 v.). 

Haku-ajat: 1.-31.1. Leo Jokelan muistorahastoon ja 1.1.-31.3. Antti Halisen rahastoon. Hakulomakkeet lähetetään jäsenistölle tammikuussa. Hakulomakkeet palautetaan jaostolle, joka käsittelee ne ennen lähettämistä emoseuralle. Päätökset tuesta tekee Tapanilan Erän hallitus.

Hope ry

Hope ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka toimii 20 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea. Hope ry tarjoaa vähävaraisille lapsille mahdollisuuden kokeilla jotain uutta harrastusta tai aloittaa pitkäkestoisemman harrastamisen. Tukea voi hakea myös mahdollistamaan lapsen harrastuksen jatkumisen.

Hakuaika aina. Yhdistyksen nettisivuilla on lomake, jonka täyttämisen jälkeen järjestöstä ollaan yhteydessä.