Voimistelujaoston tukirahasto

Voimistelujaoston joukkueiden sponsorituloista perimä osuus (20%) käytetään lyhentämättömänä jaettavaan harrastustukeen. Mahdollisista muista varainkeruumuodoista tiedotetaan erikseen.

Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa, heinä-elokuussa syyskaudeksi ja joulu-
tammikuussa kevätkaudeksi. Myönnetty tuki kohdennetaan suoraan voimistelijan
kausimaksuihin, eikä sitä makseta suoraan voimistelijalle. Ensimmäinen haku toteutetaan kesällä 2023. Tukea haetaan alla olevalla lomakkeella 

Hakemuksessa tulee perustella taloudellisen tuen tarve, ja ilmoittaa saako harrastaja tukea harrastuskuluihin jostain muualta. Voimistelujaoston johtokunta tekee tukipäätökset hakemusten perusteella. 

Tukisummat määräytyvät todennetun tuen tarpeen, hakemusten määrän sekä jaettavissa olevien varojen mukaan. Kaikki hakijoiden antamat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, ja päätös myönnetystä tuesta ilmoitetaan suoraan hakijalle.

Mikäli tukipäätöksen myöntämisen jälkeen havaitaan tuen hakemisen osalta
väärinkäytöksiä tai hakemuksessa on annettu virheellistä tietoa, on seuralla oikeus perua myönnetty tuki ja periä myönnetyt avustukset takaisin.

Voimistelujaoston johtokunta pidättää oikeudet muuttaa tuen myöntämiskäytäntöjä itsellään.

Lisätietoja harrastustuesta voimistelujaoston toiminnanjohtajalta (Salla Virranniemi, 0408498207) tai johtokunnan puheenjohtajalta (Lauri Järvinen, 0413633516)

Kevätkauden tuen osalta hakuaika on 31.1.2024 asti.